IPTV Shqip
 • Version: 5.0
 • File size: 14.25MB
 • Requires: Android 4.4+
 • Package Name: al.home.iptvfree
 • Developer: Albanian App Developer
 • Category: Entertainment
 • Updated: April 03, 2018
 • Price: Free
 • Rate 4.5 stars – based on 3,382 reviews

IPTV Shqip Descriptions

Aplikacioni me i kompletuar dhe me i besueshmi nga te gjithe

List Versions

 • IPTV Shqip 5.0 APK

 • Version: 5.0
  Filename: iptv-shqip-5-0.apk
  File size: 14.25MB
  Updated: April 03, 2018
 • IPTV Shqip 4.0 APK

 • Version: 4.0
  Filename: iptv-shqip-4-0.apk
  File size: 10.96MB
  Updated: November 12, 2017
 • IPTV Shqip 3.5 APK

 • Version: 3.5
  Filename: albanian-app-developer-iptv-shqip-3-5.apk
  File size: 8.62MB
  Updated: September 23, 2017