Mitt3 3.10.6 APK

Mitt3
  • Version: 3.10.6
  • File size: 8.89MB
  • Requires: Android 4.1+
  • Package Name: se.tre.smart
  • Developer: Tre
  • Category: Productivity
  • Updated: May 30, 2018
  • Price: Free
  • Rate 3.6 stars – based on 2,060 reviews

Mitt3 Descriptions

Med Mitt3-appen får du en tydlig överblick av ditt 3abonnemang. Se din aktuella månadsförbrukning samt de senaste sex månadernas fakturor i pdf. Du får tillgång till information om vilka av dina kontakter du kommunicerar mest med samt hur ditt genomsnittliga användande är fördelat över ett dygn.

Med Mitt3-appen kan du:
• Se kostnad och volym för samtal, meddelande, data och tjänster
• Köp och administrera tilläggstjänster
• Köp till Extra data och 3Surfpass
• Betala dina fakturor
• Få detaljerade kostnadsspecifikationer
• Se dina sex senaste fakturor i pdf
• Få prognoser om kötid på kundservice
• Kostnadskontroll – full koll på dina utgifter
• Se vilka kontakter du kommunicerar mest med
• Få information om din genomsnittliga användande
• Se hur ditt användande ändras över tid

Mitt3-appen är idag tillgänglig för 3kunder med privat- och företagsabonnemang, kontantkort och/eller bredband (kontant och abonnemang). Har du ett företagsabonnemang med administratörskonto hänvisar vi dig till Mitt3 på tre.se.

With Mitt3 app gives you a clear overview of your 3abonnemang. See your current monthly consumption as well as the last six months of invoices in PDF. You get access to information about which of your contacts you communicate with most and how your average usage is spread over one day.

With Mitt3 app you can:
• Ensure cost and volume for calls, messaging, data and services
• Purchase and manage additional services
• Purchase of Additional data and 3Surfpass
• Pay your bills
• Get detailed cost specifications
• Watch your six most recent invoices in PDF
• Get predictions of queuing at customer service
• Cost control - full track of your spending
• See which contacts you communicate with most
• Get information on your average usage
• See how your usage changes over time

Mitt3 app is currently available for 3kunder with private and corporate postpaid, prepaid and / or broadband (cash and subscription). Do you have a business subscription with an administrator account, we refer you to Mitt3 on tre.se.

Show More

List Version