Program TV Polska (PL)
  • Version: 1.9.13
  • File size: 4.48MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: com.cisana.guidatv.pl
  • Developer: Gianluca Cisana
  • Category: Entertainment
  • Updated: June 15, 2018
  • Price: Free
  • Rate 2.6 stars – based on 13 reviews

Program TV Polska (PL) Descriptions

Z TV Guide + zapomnisz zappingu. Zaplanuj wizję programów, które najbardziej Cię interesują w prosty i intuicyjny sposób.
Przewodnik TV + zawiera listę wszystkich kanałów DTT i kanału satelitarnego w Polsce.

- Szybki jak błyskawica
- harmonogramy na 7 dni
- Na antenie
- Następujące
- Godziny największej oglądalności
- Linia czasu
- Ulubione kanały
- białe na czarnym tle
- Integracja z wikipedia i imdb dla spostrzeżeń
- Kalendarz i powiadomienia
- udostępnianie szczegółów programu znajomym
- epizody i repliki
With TV Guide + forget zapping. Plan vision programs that most interest you in a simple and intuitive way.
TV Guide + contains a list of all DTT channels and satellite channel in Poland.

- Speedy
- schedules for 7 days
- On air
- following
- Hours prime
- Timeline
- Favorite Channels
- white on black background
- Integration with imdb and wikipedia for insights
- Calendar and Notifications
- providing details of the program friend
- episodes and replicas

List Versions