Земельна карта України 1.2.2 APK

Земельна карта України
  • Version: 1.2.2
  • File size: 2.57MB
  • Requires: Android 4.1+
  • Package Name: ua.com.landmap
  • Developer: DILOGICAL
  • Category: Maps & Navigation
  • Updated: June 21, 2018
  • Price: Free
  • Rate 4.5 stars – based on 282 reviews

Земельна карта України Descriptions

Мобільна версія кадастрової карти із додатковими функціями на базі Публічної кадастрової карти України.

Даний додаток дозволяє:
- переглядати кадастровий поділ на картах OpenStreetMap та Google.
- здійснювати пошук по вказаному кадастровому номеру;
- отримувати інформацію по вибраній ділянці;
- виставляти особисті позначки на карті;
- поділитись вибраною чи всіма позначками;
- вмикати навігацію до земельної ділянки або позначки.

Для забезпечення можливість безперебійного перегляду шару кадастрового поділу, оскільки у будні він часто недоступний через перевантаження на Публічні кадастровій карті України, відбувається його кешування на окремому сервері у вихідні. В результаті чого ви можете переглядати даний шар з кешу чи напряму.

Програма працює в режимі онлайн, а тому для її роботи потрібне підключення до Інтернету.

Якщо ви помітили помилку, маєте зауваження, побажання чи ідеї щодо нових функцій, будь ласка, пишіть нам.
Mobile version of cadastral maps with added features at the Public cadastral map of Ukraine.

This application allows you to:
- View the cadastral division OpenStreetMap maps and Google.
- search for the specified cadastral number;
- to get information on the selected area;
- put a personal mark on the map;
- Share selected or all marks;
- turn navigation to land or tags.

To ensure uninterrupted viewing opportunity cadastral layer separation, because everyday he often unavailable due to overload on the Public cadastral map of Ukraine is its cache on a separate server at the weekend. As a result, you can view this layer from the cache or directly.

The program works online, but because of its need for an Internet connection.

If you find an error, you have comments, suggestions or ideas for new features, please contact us.
Show More

List Version