Västtrafik To Go
  • Version: 3.4.0
  • File size: 58.12MB
  • Requires: Android 4.1+
  • Package Name: com.vaesttrafik.vaesttrafik
  • Developer: Västtrafik
  • Category: Transport
  • Updated: June 04, 2018
  • Price: Free
  • Rate 3.1 stars – based on 3,104 reviews

Västtrafik To Go Descriptions

I Västtrafiks nya app Västtrafik To Go är det enklare än någonsin att köpa biljetter direkt i mobilen. I den kan du:

- Köpa enkel- och periodbiljetter (30 dagar).
- Betala smidigt med kort.
- Aktivera din förlustgaranti genom att logga in i appen. Skapa snabbt ett nytt konto eller logga in med dina uppgifter om du redan är medlem.

Västtrafik To Go kommer kontinuerligt att utökas med fler smarta tjänster och ett ökat utbud av biljetter. Håll utkik!

Appen kräver internetanslutning och behöver även tillgång till mobilens platsfunktion för att kunna ge förslag på vilka zoner din biljett ska köpas för. Vi vill erbjuda den bästa upplevelsen för alla som reser tillsammans med oss. Får du problem med appen uppskattar vi din feedback på http://www.vasttrafik.se/#!/kundservice/ Mer info om appen hittar du på https://www.vasttrafik.se/#!/biljetter-priser/biljett-i-appen-vasttrafik-to-go/

In Västtrafiks new app Västtrafik To Go makes it easier than ever to buy tickets directly on your mobile. In it you can:

- Buy single and season tickets (30 days).
- Pay smoothly with the card.
- Activate your loss guarantee by logging into the app. Quickly create a new account or login with your details if you are already a member.

Västtrafik To Go will be continuously expanded with additional smart services and an increased supply of tickets. Watch out!

The app requires internet connection and also need access to the phone's location feature to be able to offer suggestions on which zones your ticket must be purchased. We want to offer the best experience for all who travel with us. If you have problems with the app, we appreciate your feedback on http://www.vasttrafik.se/#!/kundservice/ More info about the app, visit the https://www.vasttrafik.se/#!/biljetter-priser/biljett -in-app-Västtrafik-to-go /

List Versions