7 Λέξεις 2.67 APK

7 Λέξεις
  • Version: 2.67
  • File size: 32.88MB
  • Requires: Android 4.0.3+
  • Package Name: com.greenblueinteractive.eptalekseis
  • Developer: Green Blue Interactive
  • Category: Word
  • Updated: July 14, 2018
  • Price: Free
  • Rate 4.9 stars – based on 19,906 reviews

7 Λέξεις Descriptions

Επτά λέξεις, σπασμένες σε είκοσι κουτάκια!Μπορείς να τις βρείς;

Πώς παίζεται!
1.Δίνονται 7 στοιχεία και ψάχνεις 7 λέξεις.
2.Βρες τις 7 λέξεις με οποιαδήποτε σειρά.
3.Δεν χάνεις αν μαντέψεις λάθος.
4.Δεν υπάρχει χρονικό όριο.

Αν δυσκολεύεσαι πάρε μία βοήθεια!

Καλή διασκέδαση!

7 Λεξεις

Seven words, broken into twenty cans! Can you find?

How to Play!
1.Authenticated 7 items and looking for seven words.
2.Vres 7 words in any order.
3. No lose you guess wrong.
4. There is no time limit.

If you have trouble getting a help!

Have fun!

7 words

Show More

List Version