Metal Soldier Online 0.2.8 APK

Metal Soldier Online
  • Version: 0.2.8
  • File size: 20.64MB
  • Requires: Android 1.5+
  • Package Name: com.xforce.online
  • Developer: Silver Bat
  • Category: Action
  • Updated: January 24, 2017
  • Price: Free
  • Rate 4.1 stars – based on 570 reviews

Metal Soldier Online Descriptions

Năm 1914 thế chiến thứ nhất bùng nổ. Thế chiến thứ nhất diễn ra chủ yếu 3 chiến trường chính: mặt trận phía Tây, mặt trận phía Đông và mặt trận phía Nam.

Trong đó mặt trận phía Tây của quân đồng minh có vai trò chính yếu quyết định số phận chiến tranh vì ở đây tập trung binh lực lớn nhất, có chất lượng cao nhất của cả hai bên. Đây là cuộc chiến tàn khốc nhất trong 3 mặt trận.

Trước thế lực hùng mạnh của quân địch, quân đồng minh đã nhiều lần bị đánh bại, dần dần bị suy yếu về nguồn lực, tài nguyên và công nghệ ...

Trong thời cuộc thất thế trước quân địch, một tập đoàn bí mật đã được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ đánh thuê. tập đoàn đó có tên gọi là Extreme Force

Tập đoàn Extreme Force được thành lập với mục đích bảo vệ, gìn giữ hòa bình và tái thiết lập luật pháp. Extreme Force là tập đoàn tư nhân chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ đánh thuê.

Khi tham gia vào tập đoàn Extreme Force các anh sẽ được huấn luyện thành những lính đánh thuê tinh nhuệ. Các anh sẽ thực hiện các nhiệm vụ do tập đoàn nhận yêu cầu từ các đối tác. Khi thực hiện nhiệm vụ các anh nên tìm đồng đội để có hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất và an toàn nhất.

Ngoài ra, anh cũng có thể so tài trực tiếp với đồng đội trong khu vực chiến trường để gia tăng kỹ năng, phản xạ của bản thân sẽ giúp ích rất nhiều khi thực hiện các nhiệm vụ trong tập đoàn.

Các anh cũng có thể tự mình tham gia vào chiến trường tự do để chiến đấu và tìm kiếm các chiến lợi phẩm từ căn cứ quân địch.

1914 World War I broke out. First World War took place mainly three main battlefield: the Western Front, the Eastern Front and southern fronts.

In the western front that Allied has a key role deciding the fate of war because here the largest concentration troops, the highest quality of both sides. This is the most devastating war in three fronts.

Before the mighty forces of the enemy, the allies have repeatedly defeated, gradually weakened on resources, natural resources and technology ...

In the times before the enemy's losses, a secret group has been established to carry out mercenary missions. That group called Extreme Force

Extreme Force Group was founded with the purpose of protection, peacekeeping and re-establish law. Extreme Force is a professional private corporation in the mercenary mission.

When participating in the consortium Extreme Force he will be trained as elite mercenaries. He will perform the tasks required by the corporation received from the partners. When performing tasks you should find allies to support each other to complete the task the fastest and safest.

Alternatively, you can also competed directly with regional allies in battle to increase skills, reflective of themselves will help a lot when doing the tasks within the group.

You can also engage themselves in the battlefield freedom to fight and search for booty from the enemy base.

Show More

List Version